Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Instrukcja

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu.

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi czerwoną czcionką.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski zapisane szarą czcionką).

Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, to słowo lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona, a kursor przybiera postać dłoni.

Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej ekranu lub w tak zwanym oknie „pop-up”- okienko wyskakujące (uruchamiane w nowym oknie).

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.

Wspomniane funkcje ("ZAPISZ", "DRUKUJ", "ZAMKNIJ") zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu *.pdf lub *.doc. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader lub Word Viewer.

Są to darmowe programy dostępny w internecie pod adresami: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=4

W górnej części ekranu znajdują się następujące zakładki:
- Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
- Statystyka - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,
- Instrukcja zawiera niniejszy tekst
- Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 19.04.2012 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 27.05.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2013 r., godz. 14.08Hubert MorkaEdycja strony
27.05.2013 r., godz. 14.07Hubert MorkaEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 16.03Adam PodemskiEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 16.02Adam PodemskiEdycja strony
25.03.2013 r., godz. 16.01Adam PodemskiEdycja strony
19.04.2012 r., godz. 13.24Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 6293 razy.