Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania Sekretarza

Do kompetencji Sekretarza należą sprawy z zakresu:
1) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa i właściwych warunków jego działania;
2) zapewnienia należytej organizacji pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność komórek organizacyjnych;
3) przestrzegania ochrony danych osobowych;
4) przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o pracownikach samorządowych, Kodeksie pracy;
5) nadzorowania komórek organizacyjnych w zakresie realizacji ich zadań;
6) nadzorowania i koordynowania wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, samorządu województwa i Rady oraz referendów;
7) wykonywania czynności związanych z kierowaniem Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Starosty;
8) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
9) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
10) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.

Sekretarzowi podlega:
Wydział Organizacyjny.


Wytworzył:Jerzy Ausfeld - Sekretarz Powiatu, data: 22.01.2019 r., godz. 12.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 26.06.2019 r., godz. 12.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2019 r., godz. 12.35Jarosław WyszyńskiEdycja strony
30.11.2018 r., godz. 09.31Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.52Hubert MorkaEdycja strony
17.01.2013 r., godz. 10.45Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2491 razy.