Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania Sekretarza

Do kompetencji Sekretarza należą sprawy z zakresu:
1) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa i właściwych warunków jego działania;
2) zapewnienia należytej organizacji pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność komórek organizacyjnych;
3) przestrzegania ochrony danych osobowych;
4) przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o pracownikach samorządowych, Kodeksie pracy;
5) nadzorowania komórek organizacyjnych w zakresie realizacji ich zadań;
6) nadzorowania i koordynowania wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, samorządu województwa i Rady oraz referendów;
7) wykonywania czynności związanych z kierowaniem Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Starosty;
8) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
9) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
10) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
11) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji.

Sekretarzowi podlega:
Wydział Organizacyjny.


Wytworzył:Jerzy Ausfeld - Sekretarz Powiatu, data: 22.01.2019 r., godz. 12.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 10.56Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 10.56Jarosław WyszyńskiEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 12.35Jarosław WyszyńskiEdycja strony
30.11.2018 r., godz. 09.31Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.52Hubert MorkaEdycja strony
17.01.2013 r., godz. 10.45Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2847 razy.