Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Rejestry, ewidencje prowadzone przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27.09.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692). dane udostepnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępniania danych, dane udostępnia się w terminie nie póżniej niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenie techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Podstrony:

Wytworzył:Edyta Milewska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, data: 04.04.2013 r., godz. 10.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.04.2013 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2013 r., godz. 14.24NieznanyEdycja strony
04.04.2013 r., godz. 14.17NieznanyEdycja strony
17.01.2013 r., godz. 11.20Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 6354 razy.