Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2015


Podstrony:
 • Uchwała Nr 9/21/2015
  w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr 11/26/2015
  w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku
 • Uchwała Nr 14/44/2015
  w sprawie wyłączenia przedstawiciela organizacji ze składu Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku Uchwałą Nr 11/26/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 lutego 2015 r.
 • Uchwała Nr 14/45/2015
  w sprawie unieważnienia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr 14/46/2015
  w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr 14/47/2015
  w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku
 • Uchwała Nr 19/61/2015
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr 19/62/2015
  w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku
 • Uchwała Nr 24/75/2015
  w sprawie wyłączenia przedstawiciela organizacji ze składu Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku Uchwałą Nr 19/62/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 • Uchwała Nr 25/79/2015
  w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 roku
 • Uchwała Nr 27/93/2015
 • Uchwała Nr 45/178/2015
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-2017
 • Uchwała Nr 46/179/2015
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r.
 • Uchwała Nr 47/183/2015
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-2017
 • Uchwała Nr 49/188/2015
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r. pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, dla jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Uchwała Nr 50/192/2015
 • Uchwała Nr 50/193/2015
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016 – 2017
 • Uchwała Nr 51/195/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/183/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016 - 2017;
 • Uchwała Nr 53/202/2015
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r.
 • Uchwała Nr 56/212/2015
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-1017

Wytworzył:Jarosław Wyszyński, data: 28.01.2015 r., godz. 11.55
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 28.01.2015 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 28.01.2015 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2015 r., godz. 11.55Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 5955 razy.