Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Os.55.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2015-2021
 • Uchwała Nr Os.56.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr Os.181.2015
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
 • Uchwała Nr Os.256.2015
  w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki, o udzielenie której Powiat ubiega się w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.
 • Uchwała Nr OS.291.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty długoterminowego kredytu.
 • Uchwała Nr OS.360.2015
  w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2015 r.
 • Uchwała Nr OS.373.2015
  w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki
 • Uchwała Nr Os.510.2015
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2016 – 2025
 • Uchwała Nr Os.511.2015
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Wytworzył:Hubert Morka, data: 09.02.2015 r., godz. 15.39
Wprowadził:Hubert Morka, data: 09.02.2015 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 09.02.2015 r., godz. 15.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2015 r., godz. 15.35Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1402 razy.