Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2016


Podstrony:
 • Obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2016 r.
  Zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi powiatowej nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi”.
 • Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
  w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie 17 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 62 położonej w miejscowości Somianka-Parcele.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK NR 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty”
 • Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie”.
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło
  o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii z dnia 05 lipca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4240.944.2016.MP stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK Nr 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło
  o wydaniu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie opinii z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: ZS.9022.1153.2016 DB nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK Nr 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło
  Zawiadomienia o wydaniu przez Wójta Gminy Długosiodło postanowienia z dn. 18 lipca 2016 r., znak: RZ.6220.7.6.2016.ŁS odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK NR 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty”.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Budowie drogi gminnej Plewki-Stare Suski”
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Długosiodło
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 sierpnia 2016 r. znak: RZ.6220.7.9.2016.ŁS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK nr 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty”.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gminy Wyszków, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, z dnia 04. 08. 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy 3 Maja od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej”
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gminy Wyszków, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, z dnia 21.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie ulicy Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ulicy Brzozowej w Leszczydole Pustki, Gmina Wyszków”
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatu Wyszkowskiego, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie”.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z 12 sierpnia 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, z dnia 28.07.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „ROZBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 2648W I NR 4403W Z DROGĄ GMINNĄ NR 440206W W MIEJSCOWOŚCI STARE BOSEWO” gm. Długosiodło
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 września 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 6/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej Plewki-Stare Suski".
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 września 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 7/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie ulicy 3 Maja od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej"
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 września 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie".
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 września 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „PRZEBUDOWIE ULICY AKACJOWEJ W LESZCZYDOLE NOWINACH I ULICY BRZOZOWEJ W LESZCZYDOLE PUSTKI GMINA WYSZKÓW”.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 września 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 8/2016 w dniu 12.09.2016r. polegającej na „Rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2648W i nr 4403W z drogą gminną nr 440206W w miejscowości Stare Bosewo, gm. Długosiodło”.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 Listopada 2016 r.
  zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Budowie drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo- ul. Miła”
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 grudnia 2016 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 11/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo-ul. Miła”.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 14.01.2016 r., godz. 13.10
Wprowadził:Hubert Morka, data: 14.01.2016 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 14.01.2016 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2016 r., godz. 13.09Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2356 razy.