Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Os.506.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2018 - 2027.
 • Uchwała Nr Os.507.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 • Uchwała Nr Os.92.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2018 - 2027.
 • Uchwała Nr Os.93.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 rok.
 • Uchwała Nr Os.176.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r.
 • Uchwała Nr Os.299.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
 • Uchwała Nr Os.300.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki.
 • Uchwała Nr Os.337.2018
  w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 02.01.2018 r., godz. 11.56
Wprowadził:Hubert Morka, data: 02.01.2018 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 02.01.2018 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 11.54Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 658 razy.