Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Architektoniczno-Budowlany


Podstrony:
 • AB.6740.2.1.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – przebudowa i budowa napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV. Adres inwestycji – działki nr 115, 117, 184, 401/1, 404, 432, 434, 116, 118/2, 111, 109, 108, 106, 105, 104, 102, 101/4, 100, 98, 96, 93, 92, 91/1, 90, 87, 85, 84, 83, 80, 79/1, 79/2, 78, 77, 74, 73, 70, 69, 64, 63, 62, 61, 58, 57, 56, 52, 51, 48/2 obręb 0027 Wola Mystkowska, gm. Somianka. Inwestor –PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 22.02.2019 r. Postanowienie z dnia 06.03.2019 r. Decyzja umarzająca z dnia 21.03.2019 r.
 • AB.6740.2.2.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości: obręb 0019 Rząśnik, gmina Rząśnik. Adres inwestycji – działka nr 165, 49/2 w obrębie 0019 Rząśnik, gm. Rząśnik. Inwestor – Gmina Rząśnik. Wniosek z dnia 01-03-2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 25-03-2019 r.
 • AB.6740.2.3.2019
  Nazwa przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działki nr 73/1 obręb 0022 Dalekie Tartak, gm. Brańszczyk. Inwestor – Ilona i Łukasz Zając. Wniosek z dnia 05.04.2019 r. Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 17.04.2019 r.
 • AB.6740.2.4.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej i przyłączy wody dla budynku hali magazynowej w miejscowości Gaj, gm. Zabrodzie. Adres inwestycji – działki ew. nr 394, 384, 383/1, obręb 0006 Gaj, gmina Zabrodzie. Inwestor – Wiesław Obuchowicz prowadzący działalność gospodarczą F.H.U. KONTAKT. Wniosek z dnia 30.04.2019 r. Zgłoszenie skuteczne dnia 22.05.2019 r.
 • AB.6740.2.5.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Przebudowa z rozbudową zespołu budynków w zabudowie jednorodzinnej (budynek mieszkalny wraz z budynkiem mieszkalno – garażowym). Adres inwestycji – działka ewid. nr 73/14 w obrębie 0004 Choszczowe, gmina Zabrodzie. Inwestor – Katarzyna i Maciej Hoffmann Wniosek z dnia 24.05.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu: 29.07.2019 r.
 • AB.6740.2.6.2019
  Nazwa przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr ewid. 264/3 obręb 0007 Głuchy, gm. Zabrodzie. Inwestor – Karolina i Łukasz Augustyniak. Wniosek z dnia 07.06.2019 r. Zgłoszenie skuteczne dnia: 01.07.2019 r.
 • AB.6740.2.7.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr 303/6 obręb 0002 Anastazew, gm. Zabrodzie. Inwestor –Tomasz Wiewiórko. Wniosek z dnia 25.06.2019 r. Postanowienie o uzupełnienie dokumentacji z dnia 15.07.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 27.08.2019 r.
 • AB.6740.2.8.2019
  Nazwa przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr ewid. 101/10 obręb 0015 Rybienko Nowe, gm. Wyszków. Inwestor – Katarzyna Unisk. Wniosek z dnia 28.06.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 22.07.2019 r.
 • AB.6740.2.9.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działki nr 40, 41 obręb 0040 Zygmuntowo, gm. Długosiodło Inwestor –Angelika Aldona Kalisz, Damian Kalisz Wniosek z dnia 02.07.2019 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 24.07.2019 r.
 • AB.6740.2.10.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 202/1 obręb 0005 Jasieniec, gm. Somianka Inwestor – Beata Piwowarska Wniosek z dnia 11.07.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 02.08.2019 r.
 • AB.6740.2.11.2019
  Nazwa przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr ewid. 1394 obręb 0017 Trzcianka, gm. Brańszczyk. Inwestor – Grzegorz Kukwa. Wniosek z dnia 25.07.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 16.08.2019 r.
 • AB.6740.2.12.2019
  Nazwa przedsięwzięcia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr ewid. 319/2 obręb 0014 Kalinowo, gm. Długosiodło. Inwestor – Bożena Stanisława Kwiatkowska. Wniosek z dnia 02.08.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 26.08.2019 r.
 • AB.6740.2.13.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 282 obręb 0009 Nowa Wieś Inwestor – Marcin Jakubisiak. Wniosek z dnia 30.08.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 23.09.2019 r.
 • AB.6740.2.14.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 309/1, 311 obręb 0021 Udrzynek Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 17.09.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 09.10.2019 r.
 • AB.6740.2.15.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działki nr 39 obręb 0011 Nowe Płudy, gm. Somianka. Inwestor – Monika Ciszewska. Wniosek z dnia 27.09.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 21.10.2019 r.
 • AB.6740.2.16.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 197/4, 198/3 obręb 0015 Rybienko Nowe Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 10.10.2019 r. Zgłoszenie stało się skuteczne w dniu 04.11.2019 r.
 • AB.6740.2.17.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 708/1, 708/2, 707/1, 747/5, 747/6, 748/2, 797/1, 798/19, 798/21, 798/22, 799/4, 799/18, 826/17, 826/20 obręb 0001 Wyszków działki nr 2/1, 22/1, 1/1, 4/4, 5/4, 8/8, 8/10, 8/11, 9/14, 9/15, 9/28, 9/29, 12/1, 13/1 obręb 0016 Rybienko Stare działki nr 300/1, 299/20, 297/7, 297/3, 295/1, 294/1, 293/1, 292/5, 292/3, 291/1, 290/1, 289/1, 288/2, 287/1, 286/1, 285/1, 284/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/3, 265/5, 266/3, 267/1, 268/1, 269/1, 273/1, 271/1, 272/1, 274/1, 277/1, 278/1, 281/1, 282/1, 283/1, 223/2, 492, 127, 8 obręb 0014 Olszanka Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 10.10.2019 r. Decyzja umarzająca z dnia 29.11.2019 r.
 • AB.6740.2.18.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur Pe dn90 mm Adres inwestycji – działki nr 4259, 4260, 4261/2 obręb 0001 Wyszków. Inwestor – Zbigniew Bedecki Wniosek z dnia 04.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 26.11.2019 r.
 • AB.6740.2.19.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji– działka nr 192/9 obręb 0002 Drogoszewo. Inwestor – Patrycja i Piotr Słowik. Wniosek z dnia 12.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne 04.12.2019 r.
 • AB.6740.2.20.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 11, 12/3, 12/10 obręb 0012 Mostówka, gmina Zabrodzie Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 14.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 08.01.2020 r.
 • AB.6740.2.21.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa. Adres inwestycji – działki nr 49/83, 49/59, 49/43, 49/27, 49/17, 49/76 obręb 0015 Rybienko Nowe ul. Żytnia, gm. Wyszków. Inwestor –PSG Sp. z o.o. Wniosek z dnia 21.11.2019 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 13.12.2019 r.
 • AB.6740.2.22.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 333/4, 332/12, 331/18, 331/11, 330/10 obręb 0006 Leszczydół Nowiny, gmina Wyszków Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 21.11.2019 r. Zgłoszenie stało się skuteczne w dniu 13.12.2019 r.
 • AB.6740.2.23.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa odwodnienia ulicy Cichej w Wyszkowie (poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Adres inwestycji– działka nr 1884/10 obręb 0001 Wyszków. Inwestor – Gmina Wyszków. Wniosek z dnia 22.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 16.12.2019 r.
 • AB.6740.2.24.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, obręb ewidencyjny Rząśnik 0019 gmina Rząśnik na działkach nr 4210/10, 420/13, 492, 517, Inwestor - Gmina Rząśnik. Wniosek z dnia 25.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 17.12.2019 r.
 • AB.6740.2.25.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Adres inwestycji – działki nr 708/1, 708/2, 707/1, 747/5, 747/6, 748/2, 797/1, 798/19, 798/21, 798/22, 799/4, 799/18, 826/17, 826/20, 705 obręb 0001 Wyszków działki nr 2/1, 22/1, 1/1, 4/4, 5/4, 8/8, 8/10, 8/11, 9/14, 9/15, 9/28, 9/29, 12/1, 13/1 obręb 0016 Rybienko Stare działki nr 300/1,297/3, 295/1, 294/1, 293/1, 292/5, 292/3, 291/1, 290/1, 289/1, 288/2, 287/1, 286/1, 285/1, 284/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/3, 265/5, 266/3, 267/1, 268/1, 269/1, 273/1, 271/1, 272/1, 274/1, 277/1, 278/1, 281/1, 282/1, 283/1, 223/2, 492, 127, 8 obręb 0014 Olszanka Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wniosek z dnia 26.11.2019 r. Skuteczność w dniu 18.12.2019 r.
 • AB.6740.2.26.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji– działka nr 168 obręb 0017 Porządzie. Inwestor – Emilia Gurgól. Wniosek z dnia 27.11.2019 r Zgłoszenie stało się skuteczne w dniu 19.12.2019 r.
 • AB.6740.2.27.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Adres inwestycji – działki nr 421, 416, 215 obręb 0015 Ochudno, gmina Rząśnik. Inwestor – Gmina Rząśnik, Wniosek z dnia 28.11.2019 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 20.12.2019 r.
 • AB.6740.2.28.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dla budownictwa mieszkaniowego. Adres inwestycji – działki ew. nr 173/3, 174/13, 175/13, 175/20, 176/7, 177/15, 178/11, 179/8, 180/9, 182/11 obręb 0006 Leszczydół Nowiny, gmina Wyszków. Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Wniosek z dnia 30.12.2019 r. Zgłoszenie skuteczne dnia: 21.01.2020 r.
 • AB.6740.2.29.2019
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dla budownictwa mieszkaniowego. Adres inwestycji – działki ew. nr 428/14, 427/23 obręb 0004 Brańszczyk, gmina Brańszczyk. Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Wniosek z dnia 30.12.2019 r. Zgłoszenie skuteczne dnia: 21.01.2020 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 26.02.2019 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 26.02.2019 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2019 r., godz. 14.15Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 523 razy.