Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019

Zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatów/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczestników i uczestniczek projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” realizowanego przez Powiat Wyszkowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Podstrony:
  • Ogłoszenie
    Zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWM/10.3.1/2019 na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatów/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczestników i uczestniczek projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” realizowanego przez Powiat Wyszkowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:Maria Chmielińska - Kierownik Referatu Sz, data: 01.08.2019 r., godz. 15.13
Wprowadził:Hubert Morka, data: 01.08.2019 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 01.08.2019 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2019 r., godz. 15.11Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 489 razy.