Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zapytanie ofertowe Nr 6/RPOWM/10.3.1/2019

na Pełnienie funkcji Zewnętrznego Doradcy – Konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego w związku z realizacją projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Wytworzył:Maria Chmielińska - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, data: 07.08.2019 r., godz. 13.07
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 07.08.2019 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 07.08.2019 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2019 r., godz. 13.07Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 227 razy.