Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zapytanie ofertowe Nr 9/RPOWM/10.3.1/2019

na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia warsztatów/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczestników i uczestniczek projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” realizowanego przez Powiat Wyszkowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Wytworzył:Maria Chmielińska - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, data: 16.09.2019 r., godz. 13.44
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 16.09.2019 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 16.09.2019 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 13.44Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 222 razy.